روز: اردیبهشت ۱۹, ۱۴۰۰

اردیبهشت ۱۹
وضعیت بازار ملک در سال ۱۴۰۰ و ۲ عامل اصلی رشد ملک

وضعیت بازار ملک در سال ۱۴۰۰ بازار ملک سال ۱۴۰۰، بازار املاکی است که قیمتش پایین است.…